Archief Stamboom Kalender Links Gastenboek Contact
Van Sandick
wapen

Van Sandick Archief

Inventaris

Verantwoording en gebruiksaanwijzing

De Stichting is in 1944 opgericht op initiatief van Mr J.C. van Sandick (1898 - 1990). Alle toen levende meerderjarige Van Sandicks waren bereid hieraan mee te werken en om “familiestukken” in te brengen. Die familiestukken zijn portretten, voorwerpen, boeken en archiefdocumenten. In deze inventaris zijn ook familiestukken opgenomen die in bruikleen zijn gegeven.

Enige meters mappen Het archief is omvangrijk. Toen Van Sandicks tot aanzien waren gestegen (of waren zij dat al eerder?) in het 16e-eeuwse Wijk bij Duurstede is een begin gemaakt met het bewaren van documenten. Over de opkomst en ondergang van bezittingen in Suriname (van eind 16e tot halverwege 19e eeuw) is veel bewaard gebleven en dat trekt steeds weer de aandacht van onderzoekers. Dat geldt ook voor het Schandaal in Holland in 1760 waarin J.A. van Sandick (1727 - 1763) een van de hoofdrollen speelde. Tot dusver is minder aandacht gegeven aan de brieven van O.Z. van Sandick (1759 - 1822), generaal aan het einde van de 18e, begin van de 19e eeuw en aan de honderden brieven uit Indië.

De eerste inventaris is van 1951. De huidige inventaris bouwt daarop voort, deels omdat de oorspronkelijke inventaris inmiddels op zijn beurt een familiestuk is geworden maar ook omdat het niet handig is om de destijds ingevoerde nummering door een andere te vervangen. Die oude nummering is immers op de portretten, voorwerpen, boeken en documenten aangebracht. Van sommige zaken is de huidige verblijfplaats onbekend – die blijven voorlopig vermeld in de hoop dat zij teruggevonden zullen worden.

Destijds is de documentatie betreffende Ir. R.A. van Sandick (1855 - 1933) slechts voor een deel geordend. Dat werk is voortgezet; daarbij is het systeem van de nummering aangepast aan de omvang. Betreffende Willem Jan van Sandick (1842 - 1909) en zijn afstammelingen was relatief weinig documentatie in het archief aanwezig. In die leemte is voorzien door het in bruikleen geven van documentatie.

Tot de voorwerpen worden uiteenlopende zaken gerekend zoals schilderijen, tekeningen, zilver, livres d’amitié, penningen. Oudere portretten zijn geschilderd, gegraveerd of getekend (enkele als silhouet geknipt); van later datum zijn vooral foto’s aanwezig. De bibliotheek bevat boeken en andere publicaties van de hand van een Van Sandick, over Van Sandick, van/over aanverwante families en over Wijk bij Duurstede. Het familieboek valt in al deze categoriëen.

Soms zijn documenten te vinden in een speciale map zoals L: Aktes, Q: Testamenten, R: Brieven van oudere generaties, FF: Boedelscheidingen; soms in de map van de meest betrokkene. Brieven van een familielid aan een familielid zijn veelal in de map van de schrijver gevoegd; brieven van derden in de map van het ontvangende familielid.

In de inventaris worden familieleden vaak met initialen aangeduid. Wanneer verschillende familieleden dezelfde initialen hebben wordt door toevoeging van een geboortejaar onderscheid gemaakt.

Inventaris

 1. A.Familieportretten
 2. AZ.Foto's
 3. B.Voorwerpen
 4. C.Bibliotheek
 5. D.Prenten Wijk bij Duurstede
 6. E.Genealogie Van Sandick en kwartierstaten
 7. F.Genealogie aanverwante geslachten
 8. G.Geneal. Aantekeningen van J.C.F. van Sandick (1806-1886)
 9. H.Geneal. Aantekeningen van H.W. van Sandick (1865-1930)
 10. I.Familieadvertenties, kennisgevingen, e.d.
 11. L.Familie-actes
 12. M.Originele charters (1674-1738)
 13. N.Familieschandaal O.Z. van Haren
 14. O.Hareniana
 15. P.Suriname
 16. Q.Testamenten e.d.
 17. R.Brieven e.d.
 18. S.O.Z. van Sandick (1759-1822) en zijn echtgenote H.E. Feith
 19. T.Leerboekjes e.d. O.Z. van Sandick (1759-1822)
 20. U.Mr O.Z. van Sandick (1805-1883)
 21. V.Ds J.C.F. van Sandick (1806-1886)
 22. W.Mr Ch.G. van Sandick (1810-1877)
 23. X.J.A. van Sandick (1800-1819)
 24. Y.Anna van Sandick (1818-1904)
 25. Z.Zonen van Mr O.Z. van Sandick
 26. AA.Kinderen van Mr Ch.G. van Sandick
 27. BB.W.J. van Sandick, echtgenote J.G. Losecaat Vermeer en kinderen
 28. CC.Ir. R.A. van Sandick (1855-1933)
 29. DD.O.Z. van Sandick (1861-1881)
 30. EE.Mr H.W. van Sandick (1865-1930)
 31. FF.Boedelscheidingen en familie-akten, 19de eeuw
 32. GG.Van Sandick Stichting (algemeen)
 33. HH.M.C.A. van Sandick (1889-1974), geh. met A.D. Putman Cramer en kinderen
 34. II.Ir. O.Z. van Sandick (1892-1982)
 35. KK.Mr J.C. van Sandick (1898-1990)
 36. LL.A.A. van Sandick (1898- 1962)

Ongesorteerd


A. Familieportretten
vanSandick.com