Archief Stamboom Kalender Links Gastenboek Contact
Van Sandick
wapen

Van Sandick Genealogie

Volgens Nederlands Patriciaat

Van Sandick is opgenomen in Nederland’s Patriciaat, 1e, 30e en 73e jaargang, 1989. De gegevens op deze webpagina zijn zoveel mogelijk aan de actualiteit aangepast. Verdere toevoegingen en andere wensen horen wij natuurlijk graag.

In de zeventiende eeuw worden te 's Gravenhage vermeld Samuel van Sandick en Jacob van Sandick. Laatstegenoemde huwde er in 1656 als jongeman van Wijk bij Duurstede. Uit dit huwelijk waren nog in de achttiende eeuw afstammelingen te 's Gravenhage. Hun plaats in onderstaande genealogie kon niet worden vastgesteld.

filet

I. Jan Jacobsz van Sandick, vermeld te Wijk bij Duurstede 1589-, kameraar ald. 1608-1616, † Wijk bij Duurstede tussen 10 okt. 1621 en 10 okt. 1622, tr. 1e Neeltgen Jeurephaesdr., † voor 20 maart 1588, dr. van Jeurephaes Huybertsz en N.N. ; tr. 2e voor 3 dec. 1589 Jannichgen van Bosch, † tussen 4 mei en 10 okt. 1615, dr. van Loy Jansz en Nelligje Jansdr.
 1. Uit het eerste huwelijk:
  1. Jeriphaes, volgt IIa (A).
 2. Uit het tweede huwelijk:
  1. Jacob, volgt IIb (B).
  2. Lodewijk (Loij) Jansz van Sandick, † Wijk bij Duurstede tussen 10 okt. 1650 en 10 okt. 1651, tr. Wijk bij Duurstede 16 jan. 1649 Janneke Jans van Craypoel, begr. Wijk bij Duurstede 25 mei 1649.

A

IIa. Jeriphaes van Sandick, geb. voor 20 maart 1588, lakenkoper te Wijk bij Duurstede, pachter van de zijden en wollen lakenen, potmeester (1636), begr. Wijk bij Duurstede 16 dec. 1638, tr. Wijk bij Duurstede 29 dec. 1611 Gerrigje Vernoy, † Wijk bij Duurstede 12 aug. 1666, dr. van Samuel Hermensz en Maria Adriaens van Bosch.
 1. Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
  1. Anthony, volgt IIIa.
  2. Maria van Sandick, begr. Wijk bij Duurstede 10 maart 1680, tr. Wijk bij Duurstede 11 dec. 1659 Willem de Cock, van Wijk bij Duurstede, begr. ald. 6 sept. 1680, zn. van Jan Hendriksz en Johanna Peters Benier.
  3. Neeltje van Sandick, vermeld te 's Gravenhage 1640-1644, † onbekend, tr. Wijk bij Duurstede 13 juni 1640 Samuel van Bosch, uit Wijk bij Duurstede, wijnkoper te 's Gravenhage (1635), controleur van het Kleinzegel van de Staten Generaal (1640-1652), wedr. van Lysbeth Leendertsz Vermeer.
  4. Kind, † Wijk bij Duurstede tussen 15 okt. 1615 en 10 okt. 1616.
  5. Kind, † Wijk bij Duurstede tussen 10 okt. 1619 en 10 okt. 1620.
  6. Kind, † Wijk bij Duurstede 3 jan. 1632.
  7. Teuntje van Sandick, † Wijk bij Duurstede 6 mei 1632.
  8. Kind, † Wijk bij Duurstede tussen 10 okt. 1634 en 10 okt. 1635.
IIIa. Anthony van Sandick, begr. Wijk bij Duurstede 22 maart 1661, tr. Wijk bij Duurstede 12 aug. 1655 Aaltje Crauwel, geb. omstr. 1629, begr. Wijk bij Duurstede 25 maart 1723, dr. van Thomas Jansz en Nelligje Simons (van Broeckhoven); zij hertr. Wijk bij Duurstede (ondertr. ald. 11 aug.) 1667 Jan Willemsz van Enspick, wedr. van Heijltje Herberts de Wijs.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Jorrephaes, volgt IVa.
  2. Thomas van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede (geref.) 18 feb. 1658, begr. ald. 18 maart 1658.
  3. Thomas van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 3 feb. 1659.
  4. Antoni van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 21 april 1661.
  5. N.B. Tussen 10 okt. 1663 en 10 okt. 1665 zijn twee kinderen van Anthony van Sandick te Wijk bij Duurstede overleden.
IVa. Jorrephaes van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 9 sept. 1656, kameraar, schepen (1724), ouderling geref. gemeente 1706, regent Ewoud en Elisabeth Gasthuis 1721-†, begr. Wijk bij Duurstede 9 dec. 1726, tr. Wijk bij Duurstede 7 okt. 1678 Sara Lont, ged. Wijk bij Duurstede 7 feb. 1657, begr. ald. 22 april 1729, dr. van Cornelis Jansz en Mayken Hendricx.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Aletta van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 28 sept. 1679.
  2. Antoni van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 10 okt. 1680, (begr. ald. 20 sept 1692).
  3. Cornelis van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 9 april 1683, diaken 1715, begr. Wijk bij Duurstede 22 okt. 1723.
  4. Jan van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 24 okt. 1685.
  5. Jan van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 20 mei 1688, burgemeester van Wijk bij Duurstede, raad in de vroedschap ald., begr. Wijk bij Duurstede 27 april 1722.
  6. Daniel van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 27 aug. 1690, begr. ald. 15 dec. 1690.
  7. Adriaan van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 26 dec. 1691.
  8. Antonie van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 15 nov. 1694, schepen ald., begr. Wijk bij Duurstede 17 feb. 1728.
  9. N.B. Op 16 okt. 1686 werd te Wijk bij Duurstede een kind, op 20 sept. 1692 een zoontje van Jorrephaes van Sandick begraven.

B

IIb. Jacob van Sandick, geb 1594, kameraar te Wijk bij Duurstede, † 1622, tr. Wijk bij Duurstede 16 feb. 1617 Dirkje van Ommeren, uit Wijk bij Duurstede, begr. ald. 15 nov. 1657, dr. van Cornelis Hendriksz en Everarda van Malburgh; zij hertr. Wijk bij Duurstede 30 april 1626 Reyer Dircksz van Langelaer, wedr. van Lysbethgen Joppen.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Johan, volgt IIIb.
  2. Everarda van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 1619, † ald. 3 jan. 1691, tr. Cothen 23 mei 1658 Hendrik (van) Bruijnlocht, ged. (Arnhem 13 aug. 1637), notaris, in Oost-Indië dec. 1683, † voor 1686, zn. van (Hendrik en Lysbet Wijburg).
IIIb. Johan van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 15 jan. 1618, notaris ald. 1648-†, procureur, apotheker, luitenant-schout (1655)-†, kameraar Wijk bij Duurstede, secretaris (1680) en procureur (1687-1688) kapittel van St. Jan ald., regent Ewoud en Elisabeth Gasthuis 1670-†, gezant der Staten naar het hof van Brandenburg 1643, gegoed te Overlangbroek, † Wijk bij Duurstede 23 mei 1692, tr. Wijk bij Duurstede 20 juni 1642 Abigael Schagen, geb. Wijk bij Duurstede 26 nov. 1619, begr. ald. 28 jan. 1709, dr. van Mr Johan Gerbrandtsz en Adriana Jans de Kemp.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Agatha van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 1 april 1643, † ald. 25 nov. 1665.
  2. Jacob, volgt IVb.
  3. Dr. Lodewijk van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 27 feb. 1647, med. dr. Harderwijk 1670, schepen van Weesp 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1696, 1698, 1700, 1702, regent Gasthuis ald. 1686, raad in de vroedschap 1687-†, gasthuismeester 1688, 1690, weesvader 1692, kerkmeester 1697, weesmeester 1699, 1698(?), 1710, 1711, ouderling geref. gemeente 1703-(?), burgemeester 1709, poldermeester Overaetsveld 1710, † Weesp 19 juni 1711, tr. Weesp (ondertr. 11) juni 1694 Agnieta de Flines, geb. Weesp 18 feb. 1649, regentes Burgerweeshuis ald., begr. Weesp 26 juli 1702, dr. van Gilbert Philipsz en Hillegonda (Heyltje) Lamberts Schouten en wed. van 1e Cornelis Coopman van Marcken, 2e van Johan de Nooy.
  4. Johan, volgt IVc.
  5. Dirckgen (Theodora) van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 4 maart 1650, † ald. 12 aug. 1704.
  6. Adriana van Sandick, geb Wijk bij Duurstede 17 juni 1653, † ald. 3 okt. 1740, tr. Overlangbroek (ondertr. Wijk bij Duurstede 12) sept. 1680 Anthony Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 7 juni 1655, kapitein-luitenant, † Wijk bij Duurstede 17 juni 1717, zn. van Hendrik Gillesz en Geertruid van Meynden.
  7. Cornelis van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 13 mei 1655, notaris 1692-†, apotheker, servismeester 1694-(?), secretaris kapittel van St. Jan te Wijk bij Duurstede, secretaris, rentmeester, regent Gasthuis, secretaris van Wijk bij Duurstede 1696-(1718), procureur voor het gerecht (1689) en het kapittel van St. Jan ald. 1693-(?), burgemeester 1717-1719, 1721, 1722, 1724, 1728, 1730, 1731, 1733, 1734, ontvanger 40e penning 1689-†, † Wijk bij Duurstede 23 juni 1740, tr. Blauwkapel 17 juni 1709 Helena Aerssen van Juchen, geb. (Wijk bij Duurstede) 1673, † ald. 10 juni 1736, dr. van Mr Cornelis en Amelia Schade van Westrum.
  8. Johanna van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 29 april 1658, † Amersfoort 9 nov. 1723.
  9. Gerbrandt, volgt IVd.
IVb. Jacob van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 12 okt. 1644, secretaris (1679-1686), ontvanger huisgeld, rentmeester gasthuis(? G) ald., ontvanger van de verponding te Utrecht (1689), commissaris slavenhandel te Suriname 1693-†, † Paramaribo 2 april 1694, tr. Driebergen 17 nov. 1678 Agnes Ploos van Amstel, geb. (Wijk bij Duurstede 1662), † ald. 16 juli 1710, dr. van Nicolaas en Alarda van Hollandt.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Alarda Hugonia van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 18 sept. 1679, † Suriname 10 sept. 1723, tr. Suriname 24 maart 1700 Johan Muenicx, geb. Middelburg 2 maart 1665, provisioneel raad-fiscaal van Suriname (1702), raad Hof van Civiele Justitie, raad Hof van Politie en Criminele Justitie (1702), † Suriname 1 sept. 1724, zn. van Mr Gilles en Josina le Moine en wedr. van Anna Elisabeth Muenicx.
  2. Johan van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 25 nov. 1680, kameraar (1710), raad in de vroedschap (1710-1712), schepen (1712), burgemeester Wijk bij Duurstede 1713, 1714, 1716, 1717, 1718, gedeputeerde ter Staten van Utrecht, regent Ewoud en Elisabeth Gasthuis (1713), ouderling geref. gemeente (1715), deken van het kapittel van St. Jan (1718), † Wijk bij Duurstede 20 aug. 1718.
  3. Abigael Agatha van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 19 maart 1682, † Suriname 1714, tr. Suriname 9 (19) okt. 1708 Gerhard de Vree, ged. Arnhem 17 jan. 1679, raad Hof van Civiele Justitie, raad Hof van Politie en Criminele Justitie te Suriname, † Suriname 1716, zn. van Derk en Ermgard Helena Tulleken en wedr. van Emilia Regina Broun.
  4. Nicolaas, volgt Va.
  5. Johanna Elisabeth van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 27 feb. 1687, † Suriname 1720.
Va. Nicolaas van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 9 aug. 1683, ontvanger generaal van Suriname (1727), † ald. 5 okt. 1730, tr. Suriname 10 dec. 1710 Anna Henriette de Neale, geb. bovendistrict van Commewijne (Suriname) 29 dec. 1691, ged. ald. feb. 1692 als Anna Hendrikje Neal, † Suriname 3 juni 1730, dr. van Johan en Anna Verboom.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Agnes Anna van Sandick, geb. Suriname 28 aug. 1711, † 's Gravenhage 29 maart 1748, tr. Amsterdam 7 juni 1729 Dr. Pieter Buteux. geb. Middelburg 20 dec. 1702, med. dr. Leiden 1726, schepen, raad in de vroedschap en thesaurier van Middelburg, gedeputeerde Staten Generaal 1735-1762, † 's Gravenhage 16 aug. 1762, zn. van Pieter en Maria Huygens.
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Martha Henrietta Buteux, geb. 's Gravenhage 14 okt. 1736, † Amsterdam 27 augustus 1799, tr. 's Gravenhage 28 feb. 1758 Jhr. Mr Joan Graafland, geb. 's Gravenhage 15 juni 1733, † Amsterdam 17 januari 1821.
  2. Geertruyd Jacoba van Sandick, geb. Suriname 8 mei 1713, † ald. 1742.
IVc. Johan van Sandick, ged. Wijk bij Duurstede 18 feb. 1649, wijnkoper te Amsterdam (1682), † ald. 13 dec. 1719, tr. Buiksloot 22 aug. 1682 Isabella Ploos van Amstel, ged. Wijk bij Duurstede 9 mei 1643, begr. Amsterdam 25 juli 1724, dr. van Nicolaas en Alarda van Hollandt en wed. van Jeronimus Luls.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Johanna IJsabella(IJ?) van Sandick, ged. Amsterdam 14 mei 1683, † ald. 27 juli 1721, tr. Amsterdam 28 juli 1709 Nicolaes Lepeltack, ged. Amsterdam 15 maart 1682, koopman (1709), † na 1721, zn. van Lambertus en Margrieta Cromhout.
IVd. Gerbrand(t?) van Sandick, geb. Wijk bij Duurstede 20 jan. 1660, 1e gecommitteerde West-Indische Compagnie in Suriname, commissaris van de slavenhandel ald. 1694-?, raad Hof van Civiele Justitie, kapitein burgerij ald., † Paramaribo (17) feb. 1702, tr. Paramaribo 23 mei 1700 Judith Brethon, geb. Gardonne (Guyenne), † na 13 okt. 1719; zij hertr. Paramaribo 27 juli 1706 Samuel Bernardeau.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Johan, volgt Vb.
  2. Vc. Gerbrand van Sandick, geb. Paramaribo 5 maart 1702, raad Hof van Civiele Justitie van Suriname, † ald. 16 juli 1731, tr. Paramaribo 7 mei 1727 Joanna van der Meulen, geb. 7 okt. 1702, testeeerde Paramaribo 1743, † onbekend, dr. van Balthasar en Joanna Robberts.
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Gerbrand van Sandick, geb. Suriname 13 jan. 1731, † Paramaribo 13 juni 1737.
Vb. Johan van Sandick, geb. Paramaribo 25 feb. 1701, raad Hof van Politie en Criminele Justitie ald. (1727)-, provisioneel raad-fiscaal en gecommitteerde gouverneur-generaal in Suriname, gecommitteerde West-Indische Compagnie in Suriname 1731-1742, † 's Gravenhage 30 maart 1745, tr. Paramaribo 9 mei 1725 Marie Alexandre Drouilhet, geb. Paramaribo 8 mei 1702, † 's Gravenhage 7 okt. 1744, dr. van Jean en Benine Walraven.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Benine Marie van Sandick, geb. Paramaribo 7 okt. 1726, † ald. 16 maart 1737.
  2. Johan Alexander van Sandick, volgt VI.
VI. Johan Alexander van Sandick, geb. Paramaribo 16 okt. 1727, bewindhebber West-Indische Compagnie 1758-†, lid Staten van Friesland, gedeputeerde ter Staten Generaal (1760), † 's Gravenhage 15 april 1763, tr.'s Gravenhage 8 jan. 1758 Amelie Henriette Wilhelmine van Haren, geb. Leeuwarden 1 aug. 1738, † Maastricht 26 juni 1800, dr. van Onno Zwier en Sara Adel van Huls; zij hertr. (Rotterdam 7 okt. 1767) Johann Christian Friedrich Schmidt.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Lucie Benigne van Sandick, geb. 's Gravenhage 10 dec. 1758, † Maastricht 20 dec. 1791, tr. Maastricht 6 dec. 1789 Jhr. Adriaan van den Santheuvel, geb. 's Gravenhage 18 okt. 1756, directeur Directe Belastingen in Limburg, lid Prov. Staten van Limburg, † Maastricht 5 april 1845, zn. van Antony Christiaan en Catharina le Page en wedr. van Françoise Lucretia Ferrand; hij tr. 3e 's Gravenhage 16 maart 1794 Gertruid Willemina Adriana van Hogendorp en 4e Maastricht 20 sept. 1802 Jeanne Henriette von Roman.
  2. Onno Zwier, volgt VII.
VII. Onno Zwier van Sandick (R.O.U., R.O.R., R.M.W.O.3), geb. 's Gravenhage 30 nov. 1759, luitenant-generaal 1815, directeur en commandant Kon. Hollandsche Militaire School te Honselersdijk 1807-, commandant van Utrecht 1814-1818, † 's Gravenhage 2 mei 1822, tr. Zwolle 1 dec. 1799 Henrietta Engelina Feith, geb. Zwolle 24 okt. 1777, † Cleve (Rheinland) 29 juli 1851, dr. van Mr Rhijnvis en Ockje Groeneveld.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Johan Alexander van Sandick, geb. (Zwolle) 25 okt. 1800, kapitein inf. O.I.L., † Helmond 4 april 1829.
  2. Amelia Henrietta Wilhelmina van Sandick, geb. 's Gravenhage 14 dec. 1801, † ald. 29 dec. 1808.
  3. Rhijnvis van Sandick, geb. 's Gravenhage 25 okt. 1803, † Utrecht 23 feb. 1815.
  4. Onno Zwier, volgt VIIIa.
  5. Ockje van Sandick, geb. 's Gravenhage 3 juni 1806, † Groningen 14 nov. 1868, tr. Zwolle 15 juni 1832 Jhr. Mr Samuel Wolther Trip, ged. Groningen 27 mei 1804, jur. dr. Groningen 1829, subst. officier van justitie Rechtbank van Eerste aanleg te Groningen (1832), griffier arrondissementsrechtbank ald., † 's Gravenhage 26 feb. 1886, zn. van Jhr. Mr Herman en Hermanna Elisabeth Tjassens.
  6. Johan Christiaan Frederik, volgt VIIIb.
  7. Karel Willem van Sandick, geb. Honselersdijk 21 april 1809, † 's Gravenhage 12 aug. 1809.
  8. Charles Guillaume, volgt VIIIc.
  9. Emilie Henriette van Sandick, geb. Leiden 10 okt. 1811, † Kleve(C?) (Rheinland) 3 april 1861.
  10. Louis Rhijnvis van Sandick, geb Utrecht 4 jan. 1816, ontvanger Directe Belastingen laatst. te Haarlem 1880-1884, † ald. 28 sept. 1899, tr. Westzaan 24 april 1856 Elisabeth Buys, geb. Westzaan 28 feb. 1820, † Haarlem 26 nov. 1881, dr. van Cornelis en Maartje de Jong.
  11. Octavius Helias van Sandick, geb. Utrecht 30 aug. 1817, 1e luitenant genie O.I.L., † Semarang (Midden-Java) 3 feb. 1848.
  12. Anna van Sandick, geb. Utrecht 30 sept. 1818, kunstschilderes, lid Kon. Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, † Cleve (Rheinland) 4 juli 1904.
VIIIa. Mr Onno Zwier van Sandick, geb. 's Gravenhage 2 feb. 1805, jur. dr. Groningen 1827, burgemeester van Nieuwleusen en van Avereest, notaris te Nieuwleusen 1833-1837, substituut-officier van justitie 1839-(?), rechter arrondissementsrechtbank te Zwolle 1843-1846, griffier gerechtshof te Zwolle 1859-1876, † Arnhem 30 nov. 1883, tr. Nieuwleusen 20 dec. 1833 Catharina Susanna Leonora barones van Dedem, geb. Deventer 21 sept. 1806, † Zwolle 2 juli 1876, dr. baron Mr Willem Jan, heer van de Rollecate, en Judith van Marle.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Henrietta Engelina van Sandick, geb. Nieuwleusen 6 okt. 1834, † Zwolle 23 sept. 1876.
  2. Judith Willemina Johanna van Sandick, geb. Nieuwleusen 17 dec. 1835, † 's Gravenhage 15 mei 1921.
  3. Onno Zwier van Sandick, geb. Nieuwleusen 24 juli 1837, commies Posterijen te Amsterdam, † Apeldoorn 5 juli 1911.
  4. Willem Jan, volgt IXa.
  5. Johan Gerbrand van Sandick, geb. Zwolle 2 juli 1840, 1e luitenant inf., † Zutphen 5 juli 1879.
  6. Catharina Susanna Leonora van Sandick, geb. Zwolle 2 sept. 1842, † Nijmegen 31 dec. 1914, tr. Zwolle 1 juli 1875 Hendrik Huijbert van Harpen Kuijper, geb. Amsterdam 17 dec. 1840, notaris te Alkmaar 1875-(?), te Amsterdam 1877-1892, † Loosduinen 19 nov. 1919, zn. van Adrianus Lodewijk en Bartha Elizabeth Aletta Viervant.
  7. Karel Willem van Sandick, geb. Zwolle 15 okt. 1844, ontvanger Directe Belastingen laatst. te Amsterdam, † 's Gravenhage 9 dec. 1932, tr. Purmerend 8 april 1891 Wijntje van der Lee, geb. Zwaag 27 maart 1855, † 's Gravenhage 15 aug. 1944, dr. van Dr. Hendrik Cornelis Pieter en Johanna Elisabeth Brat.
IXa. Willem Jan van Sandick, geb. Zwolle 8 maart 1839, kandidaat notaris 1870-(?), commies Departement van Financiën, lid gemeenteraad van 's Gravenhage 1891-†, dijkgraaf Tedingerbroekpolder 1891-1905, † 's Gravenhage 9 sept. 1907, tr. 1e 's Gravenhage 31 mei 1871 Johanna Willemina van den Bergh, geb. 's Gravenhage 4 aug. 1846, † ald. 6 april 1879, dr. van Johannes Willem en Grietje van Hettinga Tromp; tr. 2e 's Gravenhage 24 maart 1881 Alida van den Bergh, geb. Dordrecht 12 dec. 1849, † 's Gravenhage 10 febr 1899, dr. van Mr Hendrik Frans en Cornelia Elisabeth Roodenburg.
 1. Uit het eerste huwelijk:
  1. Onno Zwier, volgt Xa.
  2. Johannes Willem van Sandick, geb. 's Gravenhage 4 nov. 1873, † ald. 10 juni 1874.
  3. Diete Johanna Willemina van Sandick, geb. 's Gravenhage 16 april 1875, † ald. 28 mei 1946, tr. 's Gravenhage 13 mei 1896 Jhr. Henri François van Kinschot, geb. 's Gravendeel 17 feb. 1870, generaal-majoor tit. cav., † Voorburg 17 feb. 1953, zn. van Jhr. Mr Alexander Rijk Petrus en Helena Johanna van den Bergh.
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Jhr. Gaspard Henri Alexandre van Kinschot, Heer van Nieuw- en Sint-Joosland, geb. Amersfoort 23 april 1897, ..., † 's-Gravenhage 2 februari 1975, tr. 's-Gravenhage 10 okt. 1921 Jkvr. Anna Pauline Cornélie van Pestel, geb. 's-Gravenhage 10 dec. 1897, † 's-Gravenhage 18 maart 1977.
  4. Johannes Willem van Sandick, geb. 's Gravenhage 24 dec. 1876, † ald. 25 juni 1879.
 2. Uit het tweede huwelijk:
  1. Alida van Sandick, geb. 's Gravenhage 19 jan. 1882, † Brussel 10 maart 1936, tr. 1e 's Gravenhage 26 maart 1903 Henri Seeger, geb. Elsene (Belg. Brabant) 19 april 1859, employé Nationale Bank in België (1903), † St. Pieters-Jette (Belg. Brabant) 9 nov. 1914, zn. van Charles François Michel en Henriette Marguerite Elisabeth Seydlitz; tr. 2e Brussel 23 april 1927 Pierre Lambert Joseph Ulrix, geb. Membruggen (Belg. Limburg) 24 sept. 1866, particulier secretaris, † Brussel 17 maart 1948, zn. van Oger Lambert en Mathilde Hubertine Canon en wedr. van Joséphine Marie la Rivière.
Xa. Onno Zwier van Sandick, geb. 's Gravenhage 17 maart 1872, † Eerbeek 28 dec. 1946, tr. Amsterdam 14 jan. 1904 Geertrui Johanna Wezenaar, geb. Haarlem 25 feb. 1881, † Barcelona 10 jan. 1965, dr. van Hendrik en Geertruida van Hensbergen.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. XIa. Onno Zwier van Sandick, geb. Amsterdam 9 dec. 1904, † Zeist 20 aug. 1968, tr. Haarlem 7 juli 1932 (echtsch. ingeschr. ald. 18 april 1941) Bernardina Martina Korremans, geb. Schoten 23 dec. 1906 (Haarlem), dr. van Martinus en Bernardina Theodora Mulder; zij tr. 2e Ede 2 april 1942 Ir. Nicolaas Jan Dekker en 3e Voorburg 27 sept. 1952 Hendrik Willem Jozef Beliën; tr. 2e Renkum 17 dec. 1957 Grietje Smit, geb. Groningen 30 april 1919, dr. van Bernard en Jantje de Rode. (1978: 's Gravenhage)
   1. Uit het eerste huwelijk:
    1. XIIa. Onno Zwier van Sandick, geb. Apeldoorn 17 dec. 1934, brouwer, † Whitehorse 23 dec. 2000, tr. 1e Whitehorse (Yukon, Canada) 21 maart 1970 (echtsch. ingesch. ald. …) Teresa Catharine Elizabeth Sara Helen Johnson, geb. Victoria (British Columbia) 7 mei 1946, dr. van Romeo Henri en Sara-Helen McFarlane; tr. 2e Sue …, geb. … … 19.., dr. van … en … (Whitehorse, Yukon, Canada)
     1. Uit het eerste huwelijk van Teresa Johnson:
      1. Eric Michael, volgt XIIIa.
     2. Uit hun huwelijk:
      1. John Alexander, volgt XIIIb.
XIIIa. Eric Michael … genaamd van Sandick, geb. … 21 juli 1966, werkzaam in olie industrie, tr. 1e Whitehorse … … 1987/88 (echtsch. ingesch. ald. … 2001) Darla …, geb. … … 19.., dr. van … … en … …, tr. 2e … 21 juni 2003 Shelley Anne Weich, geb. 31 januari 1964, dr. van … en ….
 1. Uit het eerste huwelijk:
  1. XIVa. Kerstyn Sarah Elizabeth, geb. Whitehorse 26 augustus 1989, partner van Rick Bernier, zn. van … en ….
   1. Uit dit partnerschap:
    1. Hunter Michael James Bernier, geb. … 23 april 2009.
  2. XIVb. Tamara Lissette, geb. Whitehorse 6 augustus 1993 (… Rusland)
XIIIb. John Alexander van Sandick, geb. Whitehorse 24 sept. 1970, oil field consultant, tr. 1e Whitehorse 28 maart 1992 (echtsch. ingesch. Red Deer, Alberta, Canada 31 dec. 1995) Nicole Marie Sillak, geb. Whitehorse … 19.., dr. van Kenneth en Elsie Schnell; tr. 2e Whitehorse 22 juli 2000 Kerri Jo Bartole geb. Gull Lake, Saskatchewan, Canada 24 dec. 1976, dr. van Murray en … Mitchell, public relations representative. (Red Deer, Yukon, Canada)
 1. Uit het eerste huwelijk:
  1. XIVc. Brittany Morgan van Sandick, geb. Whitehorse 10 sept. 1992.
 2. Uit het tweede huwelijk:
  1. XIVd. Noah Allen Zwier van Sandick, geb. Whitehorse 16 dec. 2000.
VIIIb. Ds. Johan Christiaan Frederik van Sandick, geb. Naaldwijk 8 april 1808, hervormd predikant te Terborg 1835-1869 en te Etten 1835-1857, † Deventer 20 feb. 1886, tr. 1e Nieuwleusen 3 sept. 1840 Susanna Leonora barones van Dedem, geb. Deventer 3 aug. 1809, † Terborg 27 jan. 1845, dr. van baron Mr Willem Jan, heer van de Rollecate en Judith van Marle; tr. 2e Rotterdam 27 juli 1853 Maria Anna Cornelia Mees, geb. Rotterdam 25 jan. 1821, † Deventer 6 dec. 1884, dr. van Mr Rudolf Adriaan en Maria Elisabeth Adriana Ackersdijk.
 1. Uit het eerste huwelijk:
  1. Henriette Engelina van Sandick, geb. Terborg 15 juli 1841, † Groningen 20 april 1904.
  2. Willem Jan, volgt IXb.
  3. Jenny Louise van Sandick, geb. Terborg 12 aug. 1843, † 's Gravenhage 30 juni 1919, tr. Wisch 7 mei 1867 Prof. Dr. Johannes Reitsma, geb. Oudemirdum 15 dec. 1837, theol. dr. Groningen 1864, hervormd predikant te Boyl 1864-, te Kooten 1868-, te Hoogezand 1878-, hoogleraar godgeleerdheid Groningen 1885-†, † ald. 23 feb. 1902, zn. van Dr. Anne Tjittes en Klaaske Johannes (?) Noordenbos.
  4. Johan Frederik van Sandick, geb. Terborg 11 jan 1845, directeur cultuurondernemingen in Ned.-Indië, oprichter plantage Padaga te Bodjonegoro (Oost-Java), † 's Gravenhage 22 jan 1902.
 2. Uit het tweede huwelijk:
  1. Levenloze dochter, geb. Terborg 13 nov. 1854.
  2. Rudolf Adriaan, volgt IXc.
  3. Emilie Henriette Wilhelmine van Sandick, geb. Terborg 13 dec. 1857, † Deventer 4 juli 1895.
  4. Margaretha Agatha van Sandick, geb. Terborg 30 jan. 1859, † ald. 13 april 1859.
  5. Onno Zwier van Sandick, geb. Terborg 9 feb. 1861, boekhouder suikerplantage Château-Margot te Demerara (Brits Guyana), † ald. 8 okt. 1881.
  6. Hendrik Willem, volgt IXd.
IXb. Willem Jan van Sandick, geb. Terborg 14 aug. 1842, directeur cultuurondernemingen in Ned.-Indië, † Malang (Oost-Java) 16 juli 1909, tr. Wisch 4 feb.1875 Johanna Geertruida Losecaat Vermeer, geb. Terborg 23 nov. 1847, † Batavia 10 maart 1923, dr. van Mr Leonard Hendrik Willem en Geertruijda Maria Bosboom de Wildt.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Leonard Hendrik Willem, volgt Xb.
  2. Ir. Johan Christiaan Frederik van Sandick (R.N.L.), geb. Rembang 22 sept. 1877, civ. ing., hoofdinspecteur Staatsspoor- en Tramwegen in Ned.-Indië, lid Volksraad ald. 1921-†, † Bandoeng (West-Java) 29 jan. 1924.
  3. Willem Jan, volgt Xc.
Xb. Leonard Hendrik Willem van Sandick (R.N.L.), geb. Bodjonegoro (Oost-Java) 26 juni 1876, gouverneur Sumatra's Oostkust 1928-, lid Raad van Ned.-Indië 1930-1932, † Bandoeng 8 okt. 1936, tr. Bandoeng 6. nov. 1899 Sophia Carolina Marina Johanna Bouwens, geb. Soerabaja (Oost-Java) 26 sept. 1878, † Bandoeng 11 maart 1935, dr. van Ivo en Antoinetta Adriana Marina Harinck.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. XIb. Ir. Ivo van Sandick, geb. Sigli (Atjeh) 2 aug. 1900, civ. ing., hoofd technische dienst waterschap 't Vrije van Sluis, † Utrecht 5 nov. 1955, tr. Rotterdam 24 okt. 1929 Eva Schadee, geb. Rotterdam 20 april 1908, † Rotterdam 28 feb. 1996, dr. van Mr Henri Mari Adam en Dina Hazelhoff.
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Leonard Hendrik Willem, volgt XIIb.
    2. Onno Zwier van Sandick, geb. Goes 25 jan 1937. (Hilversum)
  2. Willem Jan van Sandick, geb. Koeta Radja (Atjeh) 19 dec. 1902, † Sintang (West-Borneo) 30 maart 1905.
  3. Ir. Frans Hugo van Sandick, geb. 's Gravenhage 10 nov. 1908, landbouwk. ing. landbouwconsulent 2e kl. 1938-, res. 1e luitenant militaire administratie en intendance K.N.I.L., † interneringskamp Tan Toei (Ambon) 13 juli 1942, tr. Bandoeng 14 feb. 1938 Maria Wilhelmina Antonice Coldenhoff, geb. Padang (Sumatra's Westkust) 1 april 1914, † interneringskamp Kampili (Celebes) 20 juli 1945, dr. van Hendrik Adolf en Josephine Henriette Pinsel.
XIIb. Mr Leonard Hendrik Willem van Sandick, geb. Amsterdam 4 feb. 1933, oud advocaat Loeff Claeys Verbeke, Rotterdam, tr. Rotterdam 22 juni 1964 Florentina Maria van Rossem, geb. Rotterdam 5 dec. 1934, † Rotterdam 29 juli 1990, dr. van Mr Willem Marie Emile en Françoise Adrienne Johanna Jurdina de Stoppelaar en wed. van Adriaan Geerts Wildervanck. (Rotterdam)
 1. Uit haar eerste huwelijk:
  1. Levenloze zoon, geb. Utrecht 12 aug. 1960.
  2. Sjoerd Pieter Wildervanck, geb. Utrecht 6 nov. 1961, exploitant Bed&Breakfast, tr. Heemstede 17 juni 1995 Drs. Gislinde Helene Blok, medewerkster veilinghuis Onder de Boompjes, Leiden, geb. 27 sept. 1962, dr. van Gosewinus en Lena Winifred Outshoorn. (Amsterdam)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Winifred Johanna Wildervanck, geb. Amsterdam 25 maart 1998.
    2. Florentien Margriet Wildervanck, geb. Amsterdam 7 feb. 2000.
    3. Ariane Gislinde Wildervanck, geb. Amsterdam 7 mei 2002.
 2. Uit dit huwelijk:
  1. Mr Willemijn Marie Emilie van Sandick, geb. Utrecht 29 dec. 1964, belastingadviseur, Vastrecht Belastingadviseurs, tr. 's Gravenhage 6 april 1991 Mr Alfred Johannes Cornelis Maria van der Drift, geb. Haarlem 27 maart 1962, bedrijfsjurist Siemens Nederland N.V., zn. van Willem en Corrie Aartman. ('s Gravenhage)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Johannes Hendrik Willem van der Drift, geb. Voorburg 9 maart 1994.
    2. Florentinus Maria van der Drift, Voorburg 17 feb. 1996.
  2. Dr. Johanna Wilhelmina van Sandick, geb. Rotterdam 29 juni 1967, Dr. Med. 1999, chirurg, Amsterdam, tr. Amsterdam 10 juni 2006 Dr. Djamila Boerma, geb. Amsterdam 3 maart 1971, Dr. Med. 2000, chirurg, Amsterdam, dr. van Dr. Egge Jan en Saskia Malise Binkhorst (Amsterdam)
   1. In dit huwelijk:
    1. Anna Florentina van Sandick, geb. Amsterdam 27 juli 2006.
    2. Saar Djamila van Sandick, geb. Amsterdam 3 september 2009.
  3. Drs. Eveline van Sandick, geb. Rotterdam 31 okt. 1968, manager vertaalbureau Attached Language, Den Haag, tr. Rotterdam 1 nov. 1997 Ir. Bernard Christiaan Ledeboer, geb. Rotterdam 18 okt. 1968, medewerker Ver. Octrooibureaux, 's Gravenhage, zn. van Mr Dino Jacob en Dieuwke Annette Titia Andrea ten Kate. ('s Gravenhage)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Adriaan Jan Ledeboer, geb. Delft 4 maart 2002.
    2. Dieuwke Louise Ledeboer, tweeling met voorgenoemde.
  4. Ivo van Sandick, geb. Rotterdam 30 maart 1971, meubelrestaurator. (Rotterdam)
Xc. Willem Jan van Sandick, geb. Rembang 27 mei 1879, landbouwk. ing., administrateur onderneming Melambong te Salatiga (Midden-Java), † Wassenaar 3 mei 1940, tr. Bolajoli (Midden-Java) 12 juli 1915 Antonia Elisabeth ToeWater, geb. Diemen 17 mei 1886, † Wassenaar 8 maart 1961, dr. van Willem Hendrik en Constance Wilhelmina Richelme.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Constance van Sandick, geb. Oosterbeek 6 mei 1916, medewerkster Ver. Octrooibureaux, † 's Gravenhage 2 okt. 1986, tr. 's Gravenhage 6 maart 1942 (echtsch. ingeschr. ald. 26 maart 1959) Johannes van den Ende, geb. 's Gravenhage 7 dec. 1907, binnenhuisarchitect, † s' Gravenhage 8 nov. 1988, zn. van Johannes en Maria Cornelia Visser.
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Marja Jolanda van den Ende, geb. 's Gravenhage 15 mei 1945, beroep, tr. 's Gravenhage 4 juni 1968 (echtsch. ingeschr. ald. datum?) Arthur Hesselbach, beroep?, zn. van … en … ('s Gravenhage)
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Ewdokya Marjola Hesselbach, geb. 's Gravenhage 12 dec. 1970. ('s Gravenhage), partner van Arnold John Erkendiep, geb. 5 september 1954, ondernemerscoach, zn. van Arnoldus Johannes Antonius en Pauline Joyce Cumber ('s Gravenhage)
       1. Uit dit partnerschap:
        1. Kira Eva Marjola Erkendiep, geb. 's Gravenhage 21 mei 2008. ('s Gravenhage)
     2. Roelof Willem van den Ende, geb. 's Gravenhage 13 sept. 1946, adjunct-directeur AT5, tr. Amsterdam 29 aug. 1994 Emma Sophia van Lohuizen, geb. Delft 2 mei 1956, dochter van Otto Ernst en Susanne Wilhelmina Auguste van Sloten. (Amsterdam)
      1. Uit haar eerdere partnerschap:
       1. Paul Alexander van Lohuizen, geb. Amsterdam 10 okt. 1981.
       2. Roel Crispijn van Lohuizen, geb. Amsterdam 14 dec. 1985.
      1. Uit dit huwelijk:
       1. Stannie Joanna van den Ende, geb. Amsterdam 12 sept. 1988.
     3. Johannes Frederik van den Ende, geb. 's Gravenhage 22 aug. 1947, beroep, tr. Wassenaar 8 sept. 1984 Johanna Wilhelmina Buitelaar, geb. Den Haag 6 juni 1959, dr. van Arie en Hendrika Wilhelmina van Zeijl.
      1. Uit dit huwelijk:
       1. Tom Willem van den Ende, geb. Voorburg 24 mei 1991.
       2. Mike Frederik van den Ende, drieling met voorgenoemde.
       3. Danique Arienne van den Ende, drieling met voorgenoemden.
   2. Fréderique van Sandick, geb. Salatiga 20 dec. 1920, † Wassenaar 27 sept. 1968, tr. 1e Wassenaar 1 sept. 1942 (echt-sch. ingeschr. ald. 13 nov. 1946) Gijsbert Leonard van der Hoeven, geb. 21 juli Rotterdam 1917 (waarsch. San Francisco), zn. van Jan en Margaret Smoot; tr. 2e Aldershot (Hampshire) 6 mei 1947 (echtsch. ingeschr. 's Gravenhage 3 april 1956) Adolf Arend Azuerus Dikkers, geb. Amsterdam 4 juli 1919 (Waalre), zn. van Frederik Gerhard en Erna Emma Charlotte Koch; hij hertr. 's Gravenhage 18 mei 1956 Hajona Irene Brugmans; tr. 3e Calcutta 17 maart 1959 Francis Walter Mounter, geb. Wimbledon (Surrey) 15 dec. 1913, electrotechnisch ingenieur, zn. van William en Minni Beatrice Patterson. (1986: Dakar, Senegal)
IXc. Ir. Rudolf Adriaan van Sandick (R.N.L.), geb. Terborg 6 dec. 1855, civ. ing. algemeen secretaris Kon. Instituut van Ingenieurs 1899-†, lid gemeenteraad 1903-1928 en wethouder van 's Gravenhage 1907-1910, lid Prov. Staten van Zuid-Holland 1919-1928, † ald. 25 jan. 1933, tr. Deventer 9 april 1888 Anna Sophia van Schilfgaarde, geb. Zoeterwoude 15 juni 1862, † 's Gravenhage 27 juni 1942, dr. van Jan Johannes en Catharina Cornelia van Es.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Maria Cornelia Anna van Sandick, geb. Deventer 27 maart 1889, † 's Gravenhage 18 juni 1974, tr. 's Gravenhage 7 feb. 1922 Albertus Dithmar Putman Cramer, geb. Willemstad (N.-B.) 24 juli 1877, majoor art., algemeen secretaris Ver. van Metaalindustriëlen, † Voorburg 13 maart 1947, zn. van Carel Frederik Herman en Johanna Catharina Huysman.
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Maria Putman Cramer, geb. 's Gravenhage 3 jan. 1928, oud-directrice Veluwse School voor Verpleegkundigen, oud-directrice Huize Willebrord. (Wassenaar)
    2. Catharina Anna Putman Cramer, geb. 's Gravenhage 27 feb. 1933, † Wassenaar 6 sept. 1995, tr. 4 aug. 1962 Jhr. Drs. Ludolph Daniël Strick van Linschoten, gepen. …, geb. plaats datum, zn. van voornaam en voornaam Besier. (Wassenaar)
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Jkvr. Maria Carolien Augustina Strick van Linschoten, geb. Rotterdam 5 feb. 1965, orthopedagoge, software specialist. (Rotterdam)
      2. Jkvr. Ir. Hester Wilhelmina Strick van Linschoten, geb. Rotterdam 30 nov. 1966, Brand Manager, tr. Wassenaar 31 juli 1998 Mr Bernard C. Taverne, geb. Brunei 22 aug. 1963, consultant, zn. van Prof. Mr Ir. B. G. en M.A.G.L … Kleipool. (Wassenaar)
       1. Uit dit huwelijk:
        1. Bernard Daniël Taverne, geb. Wassenaar 5 nov. 1999.
        2. Daniël Guustaaf Taverne, geb. Wassenaar 20 dec. 2001.
      3. Jhr. Guustaaf Johan Strick van Linschoten, geb. Voorburg 4 april 1969, meubelrestaurator, tr. Santiago, Chili 5 mei 2007 Rosemary Mathilde Elena Novoa Jessen, geb. Concepción, Chili, 2 mei 1967, landbouwkundig ingenieur, dr. van Rafael Alfonso Novoa-Aguilar en Rosemary Getzel Jessen Cádiz. (Wilp)
  2. Onno Zwier, volgt Xd.
  3. Mr Joannes Catharinus van Sandick, geb. Amsterdam 21 okt. 1898, advocaat en procureur te Eindhoven 1924-1979, rechter-plv. arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch 1957-1968, adjunctdirecteur N.V. Houtindustrie Picus te Eindhoven, lid gemeenteraad Eindhoven, † Waalre 19 maart 1990, tr. 's Gravenhage 15 juli 1924 Nicoline Louise de Kanter, geb. Dordrecht 2 april 1897, † Eindhoven 4 mei 1977, dr. van Pieter Johannes en Henrietta Jacoba Johanna barones Collot d'Escury.
  4. Andries Adriaan, tweeling met voorgenoemde, volgt Xe.
Xd. Ir. Onno Zwier van Sandick, geb. Deventer 6 aug. 1892, mijnbouwk. ing., directeur N.V. Nationaal, (?) Fabriek van Weegwerktuigen, † 's Gravenhage 17 mei 1982, tr. 's Gravenhage 27 jan. 1931 Sonja Aleida Maria van der Hoop, geb. 's Gravenhage 1 aug. 1909, † ald. 7 sept. 1977, dr. van Cornelis en Maria Louisa Haitsma Mulier.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Sonja Maria Louisa van Sandick, geb. Soerabaja 23 juli 1934 (Breda), tr. 's Gravenhage 13 april 1957 (echtsch. ingeschr. ald. 31 dec. 1968) Mr Rudolphus Muntz, geb. Rotterdam 17 jan. 1931, (Hoogstraten, Antwerpen), zn. van Mr Cornelis Hendrik en Joanna Havelaar.
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Joan Diederick, geb. Rotterdam 22 nov. 1958, Salesmanager/Bedrijfsleider, Otometrist, tr. Wassenaar 20 nov. 1999 Mr Jacobien Soetje Beekhuis, bedrijfsjuriste bij Siemens Nedderland N.V., dr. van Mr Hans en .. Bakker. ('s Gravenhage)
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Folkert Cornelis Alexander, geb. 's Gravenhage 8 feb. 2002.
      2. Quirine Louisa Jacoba, geb. 's Gravenhage 19 april 2004.
    2. Mechteld Alexandra, geb. Breda 19 aug. 1962, Assistant Office Manager. (Amsterdam)
  2. Elisabeth Maria Magdalena van Sandick, geb. 's Gravenhage 5 mei 1941, † 's Gravenhage 28 dec. 2008, tr. Voorburg 25. feb. 1970 (echtsch. ingeschr. ald.? datum?) Theodorus Reineirus Deelder, geb. Den Helder 2 sept. 1938, kapitein-luitenant-ter-zee van speciale diensten, zn. van Theodorus Reineirus en Wilhelmina Christina van der Straaten. ('s Gravenhage)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Æmelie Elisabeth Louise Deelder, geb.'s Gravenhage 6 sept. 1974, beroep, woonplaats.
Xe. Andries Adriaan van Sandick (R.N.L.), geb. Amsterdam 21 okt. 1898, directeur 1946-, president Nederlandsche Handel Mij. N.V. 1957-†, † Twello 14 mei 1962, tr. Driebergen 5 nov. 1924 Suzanna Sophia de Mol van Otterloo, geb. 's Gravenhage 10 okt. 1899, † 's Gravenhage 20 okt. 1992, dr. van Ir. Hendrik en Jkvr. Suzanna Sophia Röell.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Rudolf Adriaan, volgt XIc.
  2. Henriëtte Jacoba Magdalena van Sandick, geb. Amsterdam 4 aprl 1927, muzieklerares, tr. Amsterdam 29 okt. 1953 Drs. Boudewijn Charles Sjollema, geb. Rotterdam 31 maart 1927, sociol. drs., stafmedewerker Wereldraad van Kerken, zn. van Mr Hendrik Jan en Judith Bethlémine Charlotte s'Jacob. (Commugny, Vaud)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Suzanna Sophia Sjollema, geb. De Bilt 9 aug. 1955, † Mies (Vaud, Zwitserland) 9 jan. 1963.
    2. Inge Charlotte Sjollema, geb. De Bilt 9 sept. 1956, tr. … Hans Fuchs, …
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Max Fuchs, geb. … 6 juni 1995.
      2. Ella Fuchs, geb. .. 21 juni 1998.
    3. Anna Maria Sjollema, geb. Genève (Zwitserland) 31 juli 1958, tr. … Alain Marquet, geb. Chalon-sur-Saône (Frankrijk) 22 mei 1956, † 14 maart 2005, Genève (Zwitserland).
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Fanny Margot Adeline Marquet, geb. … 9 nov. 1987.
      2. Clément Marquet, geb. … 8 apr. 1990.
      3. Alexis, Marquet, geb. … 6 juni 1995.
    4. Emilie Henriëtte Sjollema, geb. Genève (Zwitserland) 28 mei 1962, tr. … Philippe Schneider, …
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Mathilde Schneider, geb. … 8 okt. 1992.
      2. Loïe Schneider, geb. … 18 mei 1995.
    5. Frederik Bernard Sjollema, geb. Genève (Zwitserland) 5 april 1964, tr. … Sara Bossch, …
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Zoé Sjollema, geb. … 3 juli 1995.
      2. Augustin Sjollema, geb. … 21 juli 1998.
  3. Anna Sophia van Sandick, geb. Rotterdam 3 mei 1930, tr. Amsterdam 22 okt. 1955 Ds. Konrad Theodor Brandt, geb. Leipzig 20 sept. 1925, † Bad Godesberg 3 juni 1990, emeritus Superintendent Rheinische Kirche, zn. van Dr. Ernst Theodor en Hanna Luise Weber. (Bonn, Duitsland)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Adriaan Hans Martin Brandt, geb. Villigst bei Schwerte (Ruhr, Duitsland) 20 juli 1956, theoloog, godsdienstleraar aan een beroepsschool, tr. Keulen-Ossendorf (Duitsland) 7 juni 1986 Brigitta von Bülow.
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Rhea Isabel Ariaan von Bülow, geb. Keulen (Duitsland) 24 sept. 1987.
      2. Till von Bülow, geb. Keulen (Duitsland) 16 sept. 1989.
      3. Paul Jasper Andries von Bülow, geb. Keulen (Duitsland) 2 dec. 1997.
    2. Monika Louise Brandt, geb. Villigst bei Schwerte (Ruhr, Duitsland) 5 april 1958, ColourTherapist, tr. Amsterdam 12 nov. 2002 Steve Simon, geb. New York 20 dec. 1944, Phd. Counseling, zn. van Harry Blumenthal en Ethel Schwartz. (Amsterdam)
    3. Beate Brandt, geb. Villigst bei Schwerte (Ruhr, Duitsland), 26 maart 1960, Paedagogin, tr. Hamburg (Duitsland) 30 mei 2001 Eike Laurich, geb. Wesenberg (Duitsland) 24 oktober 1944, Betriebwirt. (Hamburg)
    4. Ernst Sebastian Brandt, geb. Villigst bei Schwerte (Ruhr, Duitsland) 3 sept. 1963. (Berlijn)
  4. Johan Alexander, volgt XId.
  5. Jan Willem, volgt XIe.
XIc. Mr Rudolf Adriaan van Sandick, geb. Rotterdam 22 aug. 1925, advocaat en procureur te Amsterdam, algemeen secretaris Orde van Advocaten, res. 1e luitenant militaire juridische dienst, † Amsterdam 20 nov. 1976, tr. Rotterdam 22 jan. 1949 Emma Charlotte Doude van Troostwijk, geb. Rotterdam 4 maart 1926, partner van Prof. Dr. Hein H.W. Hogerzeil, geb. 27 april 1918 † Utrecht 12 aug. 1999, dr. van Cornelis Jan Balthazar en Emma Henriette Dorothea Müller. (12-07-1917, Utrecht)
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Mr Onno Zwier van Sandick, geb. Amsterdam 14 nov. 1957, medewerker ministerie VROM, tr. … 13 juli 1990 Mr Saskia Marseille, advocate, dr. van Theunis en Aleibertha Gerharda Veltkamp ('s Gravenhage)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Joost Adriaan van Sandick, geb. 's Gravenhage 23 nov. 1991.
    2. Maarten Floris, geb. Voorburg 4 feb. 1994.
  2. Josephine Charlotte van Sandick, geb. Amsterdam 30 april 1959, wijkverpleegkundige, tr. Utrecht 12 mei 1999 Piet Balk, electrotechnisch ingenieur KPN, zn. van Anne en Trijntje Sweep. (Gouda)
   1. Uit dit partnerschap:
    1. Roos Anne Balk, geb. Rotterdam 24 feb. 1989.
    2. Wietze Pim, geb. Rotterdam 22 nov. 1990.
    3. Adriaan Douwe, geb. Gouda 18 maart 1995.
    4. Jens Jurriaan, tweeling met voorgenoemde.
  3. Ir. Emma Henriette Dorothea van Sandick, geb. Amsterdam 29 dec. 1960, ir. industrieel ontwerpen, marketing manager P.T.T. Telecommunicatie te 's Gravenhage, partner Bert de Jonge, geb. plaats datum, beroep, zn. van voornaam en voornaam achternaam. (Delft)
   1. Uit dit partnerschap:
    1. Christa Pauline, geb. Delft 25 april 1992.
    2. Gijs Arthur, geb. Delft 30 mei 1995.
  4. Drs. Adriana Sophia van Sandick, geb. Amsterdam 2 jan. 1963, drs. soc. wetenschappen, onderwijskundige Ahold te Zaandam, ex-partner van Anne van den Hout, partner van Peter Brouwer …
   1. Uit het partnerschap met Anne van den Hout:
    1. Sarah Lotte van den Hout, geb. Zaandam 24 nov. 1991.
   2. Uit het partnerschap met Peter Brouwer:
    1. Harm Hein Brouwer, geb. Speuld 2 aug. 2000.
    2. Emmelot Sophia, geb. Groenekan 28 feb. 2002.
XId. Mr Johan Alexander van Sandick, geb. Rotterdam 1 dec. 1932, oud hoofddirecteur Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland, oud-res. 1e luitenant art., † Laren 6 nov.1997, tr. Laren (N.-H.) 26 april 1958 Drs. Anna Agatha van den Wall Bake, geb. Batavia 1 dec 1932, lerares nieuw-Grieks, dr. van Herman Willem Alexander en Louise Hillegonde van Dorp. (Laren)
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Drs. Charlotte Wilhelmina van Sandick, geb. Rotterdam 2 feb. 1959, drs. Spaanse taal en letterkunde, medewerker public relations H.V.A. Nederland B.V., ex-partner van André IJsendoorn, …, tr. 31 mei 2008 Cornelis Adrianus de Bruijn, geb. Dar es Salaam, Tanzania 29 okt. 1957. (Amsterdam)
   1. Uit het eerste partnerschap:
    1. Floortje van Sandick, † en geb. Amsterdam 20 okt. 1999.
  2. Drs. Jan Willem Alexander van Sandick, tweeling met voorgenoemde, geb. Rotterdam 2 feb. 1959, drs. bedrijfskunde, trainer Boertien & Partners. (Amsterdam)
  3. Anna Louise Hillegonda van Sandick, geb. Rotterdam 25 mei 1962, studente sociale academie. (Amsterdam)
  4. Anna Marjolijn van Sandick, geb. Rotterdam 5 mei 1967, studente rechten, tr. 's Graveland 17 sept.1994 Coen van der Poel, beroep, zn. van voornaam en voornaam Vijver (Singapore)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Tijmen Gerardus Alexander van der Poel, geb. Singapore 1 dec. 1997.
XIe. Mr Jan Willem van Sandick, geb. Rotterdam 17 feb. 1938, gepens. groepscontroller F. Stork N.V., tr. Laren (N.-H.) 6 juli 1963 Karin Zapf, geb. Landeck (Oostenrijk) 9 okt. 1941, dr. van Kurt en Margaretha Heybroek. (Amersfoort)
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Drs. Margaretha van Sandick, geb. Haarlem 19 feb. 1961, werkzaam bij B.N.M.O. te Doorn, partner van Nico H.A.B. Penners, geb. Oirsbeek 25 juli 1956, musicus. (Utrecht)
  2. Joanna Wilhelmina van Sandick, geb. Haarlem 14 mei 1964, werkzaam bij R.W.I. te Zeist, partner van Idse de Wit, geb. Abadan (Iran) 7 maart 1962, Service Manager bij Refac te Nijkerk, zn. van … en … (Utrecht)
   1. Uit dit partnerschap:
    1. Mathijs de Wit, geb. Utrecht 30 okt. 1998.
    2. Maura Marijn de Wit, geb. Amersfoort 19 okt. 2005.
  3. Andries Adriaan van Sandick, geb. Mijdrecht 28 aug. 1968. (Amsterdam)
  4. Johan Alexander van Sandick, geb. Mijdrecht 8 mei 1970, zelfstandig ondernemer te Houten (Utr.), partner van Helena Maria Mantel, geb. Alkmaar 3 april 1970, zelfstandig ondernemer te Houten (Utr.) (Utrecht)
IXd. Mr Hendrik Willem van Sandick (R.N.L.), geb. Terborg 19 dec. 1865, gouvernements-secretaris van Suriname, lid 1913-en president Hoog Militair Gerechtshof 1922-1924, † 's Gravenhage 22 okt. 1930, tr. (bij volmacht) Sappemeer 11 maart 1903 Femmigje Wildervanck, geb. Sappemeer 20 aug. 1871, † 's Gravenhage 16 okt. 1942, dr. van Wichger Hooites en Gesina Cornelia Buning.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Wichger Hooites van Sandick, geb. Zuidlaren 12 mei 1904, industrieel, † Groningen 17 juli 1973.
  2. Johan Christiaan Frederik, volgt Xf.
  3. Rudolf Adriaan, volgt Xg.
  4. Johannes Wybrandus Wilhelmus Adriaan Georges, volgt Xh.
Xf. Mr Johan Christiaan Frederik van Sandick, geb. 's Gravenhage 31 maart 1907, † 's Gravenhage 28 jan. 2000, jur. dr. Leiden 1933, oud-griffier arrondissementsrechtbank te Groningen, tr. 's Gravenhage 8 mei 1947 Adolphine Charlotte Julie Thomassen à Thuessink van der Hoop, geb. 's Gravenhage 25 juni 1919, † 's Gravenhage 5 oktober 2006, dr. van Mr Evert Jan en Jacqueline Cornélie Adolphine du Marchie van Voorthuijsen. ('s Gravenhage)
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Drs. Hendrik Willem van Sandick, geb. Amsterdam 5 sept. 1949, econ. drs., oud stafmedewerker directoraat Nederland Algemene Bank Nederland N.V. (Amsterdam)
  2. Femmigje Gesina Cornelia van Sandick, geb. Amsterdam 18 april 1951, theol. kand., tr. Rozendaal 28 feb. 1976 Dr. Johannes Hendrik van Leeuwen, geb. 's Gravenhage 29 juni 1948, theol. dr. Brussel 1985, 5 juni 1993 priester gewijd, pastoor te Lisse, zn. van Prof. Dr. Gerrit en Philippina de Jong. (Lisse)
  3. Evert Jan, volgt XIf.
XIf. Mr Evert Jan van Sandick, geb. Groningen 19 juni 1952, vice-president Gerechtshof te 's Gravenhage, tr. Steenderen 6 maart 1982 Drs. Theodora Margarethe Frédérique Roosmale Nepveu, geb. Breda 17 feb. 1956, drs. Franse taal- en letterkunde, dr. van William Fréderic Theodoor en Johanna Geertruida van Apeldoorn. (Aerdenhout)
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Marguerite Joanne van Sandick, geb. Haarlem 17 nov. 1984.
  2. Inès Charlotte Julie van Sandick, geb. Aerdenhout 10 sept. 1987, partner van Maarten Kanters.
   1. Uit dit partnerschap:
    1. Doren Evert Jan, geb. 13 maart 2008.
  3. Elisabeth Louise Frédérique van Sandick, geb. Aerdenhout 24 april 1989.
Xg. Rudolf Adriaan van Sandick, geb. 's Gravenhage 30 maart 1908, burgemeester van Buren 1946-1973, † 's Gravenhage 18 jan. 1981, tr. 's Gravenhage 23 aug. 1955 Tjarda Idema Greidanus, geb. 's Gravenhage 12 sept. 1918, tuinarchitecte, dr. van Ir. Marcelis Reinier en Agatha Johanna Laan. ('s Gravenhage)
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Agatha van Sandick, geb. Tiel 23 okt. 1956, studente Haanstra Kweekschool te Leiden, † 's Gravenhage 17 okt. 1981.
  2. Drs. Hendrik Willem van Sandick, geb. Tiel 3 juni 1960, drs. bedrijfskunde en rechten, jurist en beleidsmedewerker gemeente Leiden, tr. … 3/5 mei 1990 Drs. Monica Antonia Cornelia Maria Sopers, geb. 's Hertogenbosch 2 feb. 1964, buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand Leiden, dr. van Mattheüs Josephus Maria en Margarita Maria Johanna Lambertha Weitjens (Leiden)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Florence Agatha van Sandick, geb. Leiden 29 aug. 1993.
    2. Maud Margriet Tjarda van Sandick, geb Leiden 22 aug. 1996.
Xh. Johannes Wybrandus Wilhelmus Adriaan Georges van Sandick, geb. 's Gravenhage 13 feb. 1910, makelaar in onroerend goed en assurantiën, † Utrecht 18 dec. 1966, tr. Leiden 30 juni 1931 Elisabeth Maria Smit, geb. Leiden 1 aug. 1902, † Sneek 20 jan. 1987, dr. van Willem en Elisabeth Geertruida Kwestroo.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Emilie Henriette Wilhelmina van Sandick, geb. Eindhoven 17 april 1932, tr. De Bilt 4 sept. 1964 Klaas Kamminga, geb. Baarderadeel 9 sept. 1903, oud-expeditiechef, zn. van Ype Klazes en Berber Thijsses Napjus en wedr. van Kraska Stanislava. (Balk)
  2. Femmigje Elisabeth Maria van Sandick, geb. Maarssen 31 mei 1935, tr. Maarssen 8 aug. 1957 Cornelis de Bruin, geb. Maarssen 5 feb. 1927, hovenier, zn. van Cornelis en Grietje van den Bos. (Maarssen)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Cornelis de Bruin, geb. Maarssen 4 aug.1958, † Maarssen 13 sept. 1958.
    2. Elisabeth Maria de Bruin, geb. Maarssen 27 juli 1959, tr. … 28 juli 1989 Anthonius Wilhelmus Deodorus Bode, geb. … 29 juli 1957, zn. van Theodorus Leonardus en Maria Christiana Arnolda van Os.
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Sebastiaan Bode, geb. … 17 mei 1983.
      2. Nina Liza Bode, geb. … 13 dec. 1986.
      3. Julian Alexander Bode, geb. … 14 dec. 1990.
    3. Femmigje Wilhelmina de Bruin, geb. Utrecht 14 sept. 1960, tr. … 9 dec. 1980 Geurt-Jan van Kreel, geb. 1 maart 1959, geb. 1 maart 1959, zn. van Bartus en Willemina Alberta van Kesteren.
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Laurie Femmigje Willemina van Kreel, geb. Utrecht 21 nov. 1989.
      2. Sam Geurt-Jan Barruw van Kreel, geb. … 21 sept. 1992.
    4. Marjan de Bruin, geb. Maarssen 18 juli 1962, tr. … 14 mei 1982 Jacko Sietse Folkerts, geb. … 8 juli 1957, zn. van Auke en Petronella van Doornik.
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Sijmen Folkerts, geb. … 14 sept. 1983.
      2. Koen Folkerts, geb. … 5 jan. 1986.
      3. Mirthe Folkerts, geb. … 3 april 1989.
      4. Tidde Folkerts, geb. … 9 april 1991.
    5. Cornelis de Bruin, geb. Maarssen 30 dec. 1963, medewerker plantsoenendienst Maarssen, tr. … 25 okt. 1985 Petra van Vredendaal, geb. … 13 nov. 1964, dr. van Jacobus Johannes en Adriana Fokkenrood.
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Bart Cornelis Jacobus de Bruin, geb. … 27 mei 1991.
      2. Florian Adriaan Femmo de Bruin, geb. … 2 aug. 1995.
  3. Ivana Stefanija van Sandick, geb. Maarssen 5 juni 1939, tr. Utrecht 6 juli 1960 Charles Joseph Boucher, geb. Soest 9 okt. 1933, steenhouwer, zn. van Joachim en Emma Marie Mathilde Rintelmann. (Utrecht)
   1. Uit dit huwelijk:
    1. Ivana Stefanya Boucher, geb. … 11 augustus 1962. (Odijk)
     1. Uit haar partnerschap:
      1. Ivan, geb. … 8 augustus 1985.
      2. Claudio Alejandro, geb. … 3 juni 1994.
      3. Edgar Roberto, geb. … 3 juni 1994.
    2. Charlotte Boucher, geb. 9 januari 1966, partner van Miguel Angel Blanco Riesco, geb. 21 september 1961, zn. van Manuel Blanco Ledesma en Tomasa Riesco Carchena. (Gelida, Barcelona)
     1. Uit dit partnerschap:
      1. Héctor Blanco Boucher, geb. … 1 april 2005.
    3. Joachim, geb. 21 juli 1971, administrateur kinderziekenhuis Utrecht, tr. … 18 dec. 1898 Tineke Wilkenburg. (Woerden)
     1. Uit dit huwelijk:
      1. Mareen Dominique, geb. … 23 februari 2000.
      2. Mandy Fabiënne, geb. … 19 februari 2002.
    4. Claudia, geb. 21 september 1973. (Utrecht)
     1. Uit haar partnerschap:
      1. Roemyana Svetlana Stefanya, geb. … .
VIIIc. Mr Charles Guillaume van Sandick, geb. 's Gravenhage 26 mei 1810, jur. dr. Leiden 1832, inspecteur der registratie en domeinen te Nijmegen 1849-, bewaarder hypotheken ald. 1858-, bewaarder hypotheken en kadaster te Leiden 1873-(†), † ald. 11 maart 1877, tr. Borne 18 april 1856 Johanna Hendrica Dikkers, geb. Borne 13 juli 1819, † Nijmegen 27 mei 1871, dr. van Mr Gerhardus Johannus Otto Dorus en Johanna Hendrica Lamberts.
 1. Uit dit huwelijk:
  1. Levenloze zoon, geb. Nijmegen 27 april 1857.
  2. Karel Willem van Sandick, geb. Nijmegen 25 dec. 1858, student rechten, † Leiden 27 nov. 1879.
  3. Anna Paulowna van Sandick, geb. Nijmegen 27 juni 1860, † Kleve (Rheinland) 20 april 1879.

Grafische stamboom
vanSandick.com